SEO s.r.o.

Odborné príručky

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE v praxi
Krok za krokom pre úspešné verejné obstarávanie
s upozornením na zmeny, ktoré prinesie novela zákona o verejnom obstarávaní

Autor:
JUDr. Marta BUDIŠOVÁ, certifikovaná špecialistka na Verejné Obstarávanie s celoslovenskou lektorskou pôsobnosťou.

Podrobnosti