SEO s.r.o.

Školenia a semináre

25.10.2021

WEBINÁR
Verejná správa z pohľadu účtovníctva, rozpočtových pravidiel a osobitosti hospodárenia

Lektor:
Ing. Štefan F A B I Á N, PhD.

Miesto konania:
WEBINÁR

Podrobnosti
27.10.2021

WEBINÁR
Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny platné od 1.1.2021

Lektor:
Ing. Peter GALLOVIČ

Miesto konania:
WEBINÁR

Podrobnosti
9.11.2021

WEBINÁR
Špecifiká majetku štátnej správy a samosprávy a jeho zachytenie v účtovníctve

Lektor:
Ing. Štefan F A B I Á N, PhD.

Miesto konania:
WEBINÁR

Podrobnosti
10.11.2021

WEBINÁR
Ako budeme obstarávať po 1. marci 2021 ? Novela zákona o verejnom obstarávaní

Lektor:
Ing. Magdaléna SCHEBEROVÁ

Miesto konania:
WEBINÁR

Podrobnosti
12.11.2021

WEBINÁR
Príprava inventarizácie majetku, rozdielu majetku a záväzkov, a záväzkov

Lektor:
Ing. Štefan F A B I Á N, PhD.

Miesto konania:
WEBINÁR

Podrobnosti
29.11.2021

WEBINÁR
Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny platné od 1.1.2021

Lektor:
Ing. Peter GALLOVIČ

Miesto konania:
WEBINÁR

Podrobnosti