SEO s.r.o.

Školenia a semináre

25.9.2024

WEBINÁR
Odpadové hospodárstvo – právne predpisy – súčasný stav a pripravované zmeny

Lektor:
Ing. Peter GALLOVIČ

Miesto konania:
WEBINÁR

Podrobnosti
30.9.2024

WEBINÁR
Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci podľa zákona č. 514/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov s novelou zákona č. 239/2023 Z. z. účinnou od 1.7.2023

Lektor:
JUDr. Tomáš Buzinger

Miesto konania:
WEBINÁR

Podrobnosti