SEO s.r.o.

Školenia a semináre

26.9.2019

Košice
Verejné obstarávanie v praxi po novele účinnej od 1. 1. 2019, Skúsenosti z praxe a jej úskalia

Lektor:
Ing. Magdaléna SCHEBEROVÁ

Miesto konania:
Zasadačka, SEO s.r.o., Pribinova 8, posch. 3, Košice

Podrobnosti
27.9.2019

Košice
Zákon o DPH - zmeny od 1.1.2019 a ich uplatňovanie v praxi - najčastejšie chyby a omyly pri uplatňovaní zákona o DPH - prehľad zmien navrhovaných od 1.1.2020

Lektor:
Ing. Anna JUIRIŠOVÁ

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A

Podrobnosti
27.9.2019

Košice
Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní a zmena Exekučného poriadku

Lektor:
JUDr. Daniel Ivanko PhD.

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A,

Podrobnosti
3.10.2019

Košice
B O Z P - aktuálna legislatíva, pripr. zmeny

Lektor:
Ing. Martin Saxa / Ing. Martina Gazdagová

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A

Podrobnosti
10.10.2019

Košice
Verejné obstarávanie v praxi s uplatnením zmien po novele zákona o verejnom obstarávaní platnej od 01.01. 2019. Informácia o navrhovaných zmenách v pripravovanej novele zákona o verejnom obstarávaní

Lektor:
JUDr. Marta BUDIŠOVÁ

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A

Podrobnosti
14.10.2019

Košice
Účtovníctvo a dane v neziskových organizáciách

Lektor:
Ing. Hedviga VADINOVÁ

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, KOŠICE

Podrobnosti
16.10.2019

Košice
Verejné obstarávanie v praxi s uplatnením zmien po novele zákona o verejnom obstarávaní platnej od 01.01. 2019 s dôrazom na postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou...

Lektor:
JUDr. Marta BUDIŠOVÁ

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A

Podrobnosti
18.10.2019

Košice
MAJETOK SPOLOČNOSTI - aktuálna legislatíva

Lektor:
Ing. Hedviga VADINOVÁ

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, KOŠICE

Podrobnosti