SEO s.r.o.

Účtovnícke službyÚčtovníctvo, daňové priznanie, poradenstvo, mzdy

Poskytujeme služby v oblasti daňovej evidencie, vedenia účtovníctva pre fyzické a právnické osoby, miezd, vedenie personálnej agendy, vypracovanie všetkých závierkových prác, zostavovanie daňových priznaní a s tým spojené poradenstvo.

Pri využití naších služieb získáte
- nižšie náklady v porovnání s mzdovými nákladmi na vlastného zamestnanca
- úsporu nákladov na školenie a nákup odborných publikacií
- zmluvní mlčanlivost voči tretím stranám

V oblasti účtovníctva a daňovej evidence pôsobíme od roku 1996 ako fyzická osoba a od roku 2008 ako právnická osoba. Našimi klientami sú podnikatelia a firmy z rôznych oblastí, od živnostníkov až po firmy s rozsiahlou účtovnou, mzdovou a personálnou agendou.


Daňová evidencia a účtovníctvo ušité na mieru

U každého klienta sa snažíme dosiahnúť maximálnej daňovej optimalizácie pri dodržaní všetkých účtovných a daňových zákonov a predpisov. Riešíme nie len daňové hľadisko, ale snažíme sa i o čo nejvetšiu prehĺadnosť a vypovediacu schopnosť účtovníctva alebo daňovej evidencie, potrebnú k rozhodovániu o ekonomických a iných záležitostiach spojených s chodom a rozvojom vášho podnikania.